Monday, March 22, 2021

Asi pole kommunikatsioonis

 

Üks enimlevinud väljendeid, millest haaratakse kinni siis, kui asjad lootusetult pekki on minemas või juba läinud, kõlab: „meil on kommunikatsiooniprobleem“. Ilmselt olete seda kuulnud sadu kordi. Kodus. Valitsuselt. Ametnikelt. Lugenud lehest. Oma tööst lähtuvalt olen seda väljendit viimase enam kui 20 aasta kuulnud veel kordades enam kui teie. Minu poole on pöördutud siis, kui arvatakse, et kauaoodatud munemise loogilise jätkuna ongi käes tema ise - kommunikatsioonprobleem. Või kui soovitakse seda ennetavalt vältida.

Käesoleva vaktsineerimiskriisi enim korrutatud mõte on jällegi sama. Väidetavalt ei saa keegi kommunikatsiooniga hakkama. Me kuuleme iga päev erinevaid fakte, eri hinnanguid perspektiivile. Ja tundub, nagu poleks rääkijad kunagi omavahel kohtunud, et millestki ühtmoodi aru saada. Vahel tundub, et pole tööl õigeid inimesi. Ja et need, kes on, pole kompetentsed. Teinekord oleme nõutud, sest meid närib tundmus, et meist kui kommunikatsioonipartnerist ei hoolita piisavalt. Meiega hämatakse.

Just siit tahaksin nn kommunikatsiooniprobleemi olemust edasi lahata. Ma väidan, et väga tihti, võib-olla, et isegi enamus kordades, millega olen kokku puutunud oma elus praktikas, pole asi tegelikult kommunikatsioonis. Meiega ei hämata. Iva on sügavamal. Probleemid algavad ammu enne. Lubage, ma selgitan.

Kommunikatsiooniprotsessist võib rääkida mudelite ja stareegiate kontekstis. Võib eristada teavitamist, reklaami, propagandat jne. Kuid laias laastus olen kokku puutunud vaid kahte tüüpi kommuniatsiooniliste vajadustega. Ühel juhul on vaja midagi maha müüa. Teisel juhul on vaja kasvatada usaldust ja vastastikust positiivset sõltuvust.

Esimese näite puhul võime endamisi mõelda kas valimiskampaaniale või investeerimis- ja laenutoodetele. Peojärgsest üheöö-elamuse hankimisest või peagi eiteakust turgudele saabuvast „jeesti maasikast“.

Teise olukorra iseloomustamiseks peaks kasusaamise perspektiiv olema pikem. Olgu siis tegu abieluga, töösuhte, toote- või poliitbrändi kuvandiga.

Kommunikatsiooniprotsess, mida kummagi mudeli puhul kasutada, erineb peamiselt selle poolest, et ühel juhul eeldatakse kommunikatsioonist vastastikku kasu, teisel puhul aga peamiselt ühepoolset tulu.

Iga kord kui keegi helistab või kirjutab ja palub aidata „kommunikatsiooniga“, püüan esmalt aru saada, millega tegu. Millist kasu loodetakse. Kas klientidele, meediale, jt infosaajatele on vaja müts sügavalt silmile tõmmata, või on vaja kasvatada pikajalist vastatikust usaldust ja õnnetunnet. Pean möönma, et 75% juhtudel pöördutakse siis, kui vaja müüa, teavitada, musta valgeks rääkida. Ja asi pole sugugi selles, et infoloojad oleks halbade plaanidega kurjad natsissistid või alatud manipulaatorid. Eksivad ka need, kes arvavad, et riigi palgal eri ametkondades töötavad sajad kõrgelt tasutastaud PR-spetsialistid oleks ebekompetentsed. Paljud neist on väga nutikad, enamus saavad hakkama igasugu teavitustööga. Organistasioonid ja neid juhtivad inimesed lihtsalt ei mõista, et vastastikuse kasu pikaajaline mudel oleks mõistlikum, säästlikum, kasutoovam ja suuremat rahuldust pakkuv. Aga miks seda näiliselt elementaarset tõde ei mõisteta?

Me ei peaks praegu pikemalt peatuma ühepoolse „tulgu-homme-või-veeuputus“ stiilis manipuleerimiskampaaniatel. Need ei ole mulle huvitavad, sest need kallutavad ühiskonda ühtede poole kaldu, luues tasakaalutuse tunde omakorda kogu ülejäänus ühiskonnas ja tõugates inimesi lõpmatutesse infosõdadesse. Sellist teadlikku või kogemata ühiskonna lõhestamist, kus igamees tekki enda peale üritab tõmmata, saab võrrelda keskmise Ameerika abielulahutusega, kus suur osa 10-20 aastaga kogutud varad jagatakse 10-aastase lahutusprotsessi käigus advokaatidele. Sellisel paarisuhtel ega ka ühiskonnal, kus suurem osa energiast kulub enda kehtestamisele teiste arvelt, ei saa olla tervisest punetavaid põski. Selline ühiskond on just niisama haige kui tema kõige nurkasurutum liige.


Minu jaoks saab iga edukas kommunikatsiooniprotsess alata üksnes ühest punktist: potentsiaalse kommunikatsioonipartneri sügavuti mõistmisest. Seda kutsutakse ka empaatiaks. Huviks. Ühelgi organistasioonil ei saa empaatiavõimet olla. Küll aga saab see olla või mitte olla organisatsiooni juhtidel. Eri olukorades valitakse juhte eri parameetrite alusel. Visionäär ja rahvamees ei kõlba saneerijaks. Ja vastupidi. Ka erinevatest kriisides väljatulek võib olla erinev: vahel on vaja etteotsa inimest, kes kamandab kõik vait. Vahel aga liidrit, kes kuulab ükshaaval kõigi muresid, lahkudes ametipostilt vaid taskuräti väljaväänamiseks.

Kui meile tundub, et meil on kommanikatsiooniprobleem, siis see oleks õnn, kui meil oleks midagi nii väikest! Sageli on probleemiks hoopis asjaolu, et meil on erinev nägemus saadavast kasust ja me pole üldse huvitunud kommunikatsioonipartneri vajadusest ja ootusest. Esimene ja suurim viga, mida tehakse igasuguses suhtluses igapäevaselt kõikvõimalikel ühiskonna tasanditel, seisneb soovis teisi enda seisukoha paremaks mõistmiseks ümber veenda. Või uinutada. Või infoga surnuks lüüa. Igatahes puudub selles protsessis dialoog. See on manipulatsioon. Mille taga peidavad end ükskõiksus ja hoolimatus. Egoism ja enesekeskus. Mugavus.

Kuid edukas kommunikatsioon peab alati olema dialoog. Isegi juhtudel, kus sinu vastas on kurt-tumm, teab tark juht, et kui ta ei suuda välja selgitada selle partneri vajadusi, soove ja ootusi, ei ole tal võimalustki oma edasises kommunikatsioonitegevuses olla edukas. Mitte keegi ei osta sult ühtki ideed, kui see ei vähend nende valu. Vahet pole, kas saadud infot kasutatakse hiljem alatuks manipuatsiooniks või vastastikuseks usalduse kasvuks, igal juhul on vaja igas kommuniaktsioonioprotsessis 80% ajast kuulata ja 20% rääkida. Nagu ütlevad kirikumehed, siis Jumal on loonud inimesele kaks kõrva ja vaid ühe suu.

Kuid ma tahaksin minna veelgi sügavamale ja visata kinda kõigile meile, kes me erinevates eluolukordades vastutame eesliinil teatud kommunikatsiooniprotsesside õnnestumise eest. Selleks, et õnnestuda, tuleb kõigepealt sügavuti mõista, mida meit oodatakse. Mõistmise eeldus on aga respekt partenri ja tema arvamuse suhtes. Vahel kohtun inimestega, kes liigitavad ajakirjanikke pea-või kõrvalvoolu kriteeriumi alusel õigeteks ja valedeks. Neid kuulates ei teki hetkekski kahtlus, et nad ei austa ei ajakirjanikke ega nende taga seisvaid lugejaid. Nende jaoks on olemas vaid üks tõde, mida saab üksnes vastuvaidlematult kuuutada. Selline kommunikatsioonimudel toimiks vaid vaakumis. See ei saa kunagi olla edukas ja kulutab tohutult palju resursse täiesti mõttetult. Siit siis see polariseerumine.


Seda kõike olen õppinud paljude näidete varal, mõned isiklikumad kui teised.

20 aasta eest oli mul kliendisuhe tollal värskelt tootmisettevõttest jaekaubandusfirmaks muutunud rõivaettevõttega. Iga nädal ilmusid lehtedes lood ettevõtte kehvast majanduseisust, kahjumitest. Aktsiahind püsis börsil nominaali lähedal. Selle asemel, et hakata tootma musta valgeks rääkivaid pressiteateid, kasutasin ma võimalust kuulamiseks. Ma tegin 10 süvaintervjuud inimestega, kes olid enim meedias andnud selle ettevõtte negatiivsele kuvandile hoogu juurde. Neist pooled oli analüütikud pankades ja investeermisfondides. Teine pool olid ajakirjanikud. Ma kohtusin ja arutasin kõigiga anonüümselt, miks nad sellesse ettevõttesse nii suure eelarvamusega suhtusid. Kui ma hiljem kõiki neid vestlusi analüüsisin, koorus välja üks kõige suurem mõjutaja. Ei, selleks polnud miinuste hulk bilansis. Ja mitte keegi ei kahelnud ka ettevõtte juhi heasoovlikkuses. Probleem oli sootuks isiklikum: enamus analüütikud ja ajakirjanikud olid ülekaalulised ja neile polnud enam selga mahtunud uue moebrändi riided. Ning sellest isiklikult saadud kogemusest suuremate järeldusteni jõudmine oli juba soovmõtlemise tulem. Me palusime neil anda meile pool aastat, et asju seemiselt paremini ümber korraldada. Pool aastat ilma iganädalaste paskvillideta. Nad nõustusid mõistvalt.

See lugu on hea näide, kuidas ilma kuulamiseta ja soovita päriselt mõista, ei sünni edukat kommunikatsiooni. Võttes arvesse kuuldu ja sobitades seda muude arenguprotsessidega, õnnestus meil negatiivse info hulka ja ülidist rahulolematust oluliselt vähendada. Täpselt aastaga kümnekordistus selle ettevõtte aktsiahind turul.

Kokku olen aastate jooksul sama taktikat kasutannud lugematute organisatsioonide ja meedia lepitamiseks. Iga kord on see kandnud vilja. Sest ma olen läinud kuulama, et mõista. Päriselt kuulama. Ja olen leidnud vastaspoolelt inimesed, kes on siiralt üllatunud, et keegi neid kuulata soovib.

Ma olin olnud tegev suhtekorralduses, õpetanud seda ala ülikoolides ja gümnaasiumites, kui mu naine soovis minust lahutada. Ta läkski pärast 13 ühist kooseluaastat minema uue armastatu juurde, sest „ma ei olnud teda kuulanud“. Mul oli ilmselgelt kommunikatsiooniprobleem. Hea, et ma siiski midagi sellest valdkonnast teadsin. Võtsin ennast kokku, süvenesin nii, nagu mitte kunagi varem kõigisse oma naise möödunud aasatate sõnadesse, näoilmetesse, vaikimistesse, millega ta oli mulle endas soovidest märku andnud. Panin ennast tema kingadesse ja püüdsin tunnetada iga olukorda tema nahas. Tundsin füüsiliselt tema väsimust ja frustratsiooni, kurbust ja meeleheidet. Seda nimetatakse ka peegeldamiseks. Mõistsin teda ühtäkki päriselt ja pühendusin uuesti. Võitlesin tema tagasitulemise nimel pärast enda sügavaimat sisekaemust nädalaid ja kuid. Ta nägi mu muutumist. Ja jäi mind uskuma. Tuli kolme kuu möödudes koju tagasi. Kaks viimast aastat oleme elanud täiesti uuel tasandil. Tõeliselt õnnelikena. Kas see oli ilus juhus? Või kavala mesijutu kommunikatsioonitaktika? Ei. Edukas kommunikastioon ei kanna mitte sõnu, vaid energiat, usaldust. Et seda edasi anda, peab kuulamise ja teadasaamise huvi olema läbinisti siiras.

Väidan, et vaktsineerimiskommunikatsioon meie riigis pole nii kehv mitte seepärast, et vaktsiini on vähe ja keegi ei suuda luua süsteemi selle haldamiseks, vaid kuna juhid pole tõsiselt maha istunud ega püüdnudki süviti mõista, mis on nende roll elanike ees. Ma mõtlen päriselt selle tunnetamist iga oma ihukarvaga, mitte üksnes külma peaga kainet mõistmist ala „nojah, hea ju oleks, aga praegu muudki tähtsamat teha“. Mitte ühteki tõisis nn kommunikatsiooniprobleemi ega ega kriisi ei võideta poolkõva pühendumusega. Kommuniktsiooniprobleemide lahendmiseks tuleb kuulata südamega. Igas olukorras.

Miks on see nii oluline? Sest juht, kes ei tunneta rahva või järgijate valu, stressi, meeleheidet, ei panusta ka õigele strateegiale. Ta magab maha õiged hetked, sest prioriteedid on sassis. Tal on alati aega küll, sest „küll nad ära kannatavad“.

Aga kui oleks istutud ja püütud päriselt mõista, oleks meil juba ammu digijärjekorrad, kus igamees oma vaktsineerimisaega näeks. See oleks tohutu samm valitsuse usalduse ja inimeste turvatunde suunas.

Niisiis, kui keegi taaskord teile teatab, et kusagil on kommunikatsiooniprobleem, siis ärge teda uskuge. Või siis erinevad definitsioonid: kommunikatsiooni ei peeta dialoogiks vastastikuse usalduse kasvatamise eesmärgil, vaid näiteks rääkimiseks rahva rahustamiseks. Kahtlustage samuti, et pigem valitseb seal asutuses ükskõiksus.

Ning olge kindlad, et olukorra tõsiduse mõistmiseks peab kriis veel palju valjemaks muutuma.

Wednesday, November 11, 2020

Ristisõjad Isamaa südames
Kui tuhande aasta eest peeti ristisõdasid paganate pööramiseks ristiusku, siis nüüdisajal peetakse ristisõdu ristiusuliste pööramiseks paganate usku. Sest paganate usk on vanem kui kristlus, seega osade arvates ka originaalsem ja meie loomusega paremini kooskõlas. Kaasajal on paganate usul uued ja progressivsemad nimed: liberaalsus ja kõikesallivus. Kuid see Isamaa südames käiv võitlus ei toimu ajaloolisel kombel relva ähvardusel ega ka mitte kloostrisse pattude kahetsema sundmise hirmus. See viiakse läbi tsiviliseeritult - kaastunde rõhutamise ja vähemuste õiguste kaitse egiidi all. Ja just neist ristisõdadest tõotab kujundeda ka Eesti huvitavamaid poliitilisi koldeid 2021 aastal. Kaalul on tegelikult kogu riigi tulevik.

Ühed näevad selles võitluses võimalust pääsemiseks keskaegsest pimedusest, astumaks tervemõistuseliste teaduseusku eurooplaste sekka. Teised aga püüavad keskaegseina mõjuvaid loosungeid kasutades päästa meid kaasaegse moraalituse ja ühiskonna kokkuvarisemise käest. Nii nagu USAs, nii ka Maarjamaal, on just see ürgne maailmavaateline vastuolu rahvast barrikaadidele tõukamas. Mis siis ikka muu kui needsamas fundamentaalsed riived inimeste hinges ka USA presidendivalmiste finaali eel juba rahvast tänavale märatsema tõid.

Olen seda postitust juba mitu korda alustanud ja siis taas peatanud. Tõukejõud - lugesin septembris ajakirjanik Vahur Kooritsa arutlust teemal, miks ResPublica ämmaemand Tõnis Kons pärast vaikelu aastaid nüüdäkki poliitilist kambäkki teeb. Koorits otsis vastuseid ettevõtjana tegutsenud Konsi firmade aastaaruannetest. Leides, et ega tal just hästi läinud ja et võlad maksuameti ees võivad rääkida soovist läbi poliitikasse naasmise oma rahalist seisu parandada. See kõik võib ka nii olla. Aga ilmselgelt ei ole rahalised raskused peamiseks murekohaks sellise kaliibriga poliitkombinaatorile. Konsi ja temaga sama edukate poliitmanipulaatorite mõttemaailmas ei ole kohta niisama ajaraiskamisele. Pigem on põhimõtted need, mis panevad eesmärkide nimel pingutama. Kas kõik, või mitte midagi.

Olin juba avaldamise mõttest loobunud, kui Tõnis Kons andis aga veel ühe tähendusrikka intervjuu 29.oktoobril Eesti Päevalhes, kus ta juba julgemalt oma tegelikke seisukohti avas. Väites, et seisab abieluteemalise rahvahääletuse vastu, sest see olevat päevapoliitiline perekond Helmede poolt koalitsiooni kavaldatud erahuvi. Kas tõesti? Olles suhelnud nii mitmete juhtivate keskerakondlaste kui ka isamaalastega, julgen pigem väita muud: abielu teema on eluliselt ouline nii Isamaale kui EKREle kui ka keskerakondalsest peaminister Ratasele. Ja iga erakonna sees on ka seksiasjus progressiivsemaid teistimõtlejaid. Nagu Konski.Kuid eile jõudis meediasse ka Isamaaa-sisene appikarje. Ilmselt oldi märgatud sama, mis mindagi. Nüüd oli viimane aeg see postitus lõpuni kirjutada!

Olles aeg-ajalt ikka suhelnud nii endiste respublikaanide kui ka tänaste isamaalastega, ning vaadeldes Isamaa erakonna arengut viimastel aastatel, pakun Konsi tagasituleku põhjuseks hoopis muud. Nimelt näen selget ja karjuvat konflikti Konsi sõpruskonna ja Isamaa südametunnistuseks kujunenud Riina Solmani vahel. Õigemini on konflikt laiem – Isamaa deklareeritud traditsioonilsed pereväärtused, mida toetab ka EKRE ja mille vastu ei saa seega midagi olla ka end aktiivse kirikuskäijana eksponeerival Jüri Ratasel, on punane lipp libraalidele. Eriti valusalt mõjub soov fikseerida konstitutsioonis abielu mehe ja naise liiduna eesti seksuaalvähemuste üha paisuvatele ridadele. Tõnis Konsi julge ja radikaalne sõnavõtt tänavu veebruaris toimunud Isamaa volikogul, kuhu ta ennast üle aastate võitles, ei jätnud palju ruumi kahtlustele, et just peremudelite teema on tema agendaks. Nüüd tunnistas ta seda ka avalikult.

 Ma ei tunne Tõnis Konsi isklikult, kuigi osalesin minagi ResPublicale esimese uhke KOV valimisvõidu toonud valimiste toetusgrupis. Seevastu tunnen mitmeid inimesi, kes on juhtinud mu tähelepanu sellele, et Konsil pole traditsioonilist peret. Sõbrad kiidavad ta head analüütlist võimekust ja tohutut töökust. Ja mitte keegi ei paista tegevat saladust, et eraelus kuulub Kons seksuaalvähemuste hulka. See pole avalik info ja ma ei saa seda kuidagi ei kinnitada ega ümber lükata. Kuid samas, saates selleteemalise küsimuse selle postituse algversiooni näol läbilugemiseks ka Tõnis Konsile ja paludes talt kommentaari, ei saanud ma nädalate jooksul mingit reageeringut. 

Rahu, homoseksuaalsus pole kuidagi taunitav tegu kaasaegses Eestis. Mul on mitmeid häid tuttavaid, kes on julgenud kapist välja tulla. Maailmas on mitmeid tunnustatud psühholooge, kes väidavad, et kui inimkonnal poleks varuks aastatuhuhandete pikkust suunatud ristiusu põhist kasvatust, oleks 90% meist vähemasti bi-seksuaalsed. Võib-olla. Aga võib-olla ka meie õnneks. Vähemasti osad meist poleks siis täna siin!

Kuid tean ka mitmeid Eestis vägagi tuntud hurmureid, kes seniajani kapis istuvad. Mõnedki neist on koondumas valitsuse plaanitava referendumi "EI" kampaania taha. Homoseksuaalsust võib üldjuhul pidada iga inimese enda asjaks, kuid kui me räägime juba riiki kujundavast poliitikast, siis võib ka selline delikaatne fakt osutuda teatud sündmuste tõlgendamisel ülioluliseks. Seda arvesse võtmata ei saaks me aru, miks Isamaa sees juba mõnda aega käärib.

Traditsioonilised pereväärtused, nagu näevad seda EKRE ja ka Isamaa, baseeruvad mees-naine-laps-abielu teistest kooseluvormidest kõrgemaks ja paremaks pidamisele. Üha liberaalsemaks muutuvas maailmas, kus inimene tahab omale ise seksuaalsust ja sobivaid kooselumudeleid valida, hakkab traditsiooni järgijaid vaikselt kuid kindlalt vähemaks jääma. Siiski, kui teha rahvaküsitlus täna, on enam vähem kindel, et üle poole rahvastikust eelistab endiselt oma vanemate pärandit. Kui teha sama küsitlus näiteks kümne aasta pärast, võib juba pilt olla teine. Tegutseda tuleb kiiresti, mõistavad traditsioonide kummardajad oma viimast õlekõrt mõõtes.

See pole viimaste aastakümnete konflikt. Ja kindlasti mitte vaid Eesti eripära. Vastuolude juured ulatuvad sügavamale. Me näeme klassikaliste konservatiivide ja liberaalide sajanditevanuse konflikti taaslavastust, ei muud. Konservatiivid, sh Vargamäe Andres, on läbi ajaloo oma jõudu ja tarkust ammutanud piiblist, mis sedastab inimloomuse kui patuse ja kurja ning püüab läbi seaduste ja reglementide seada inimkäitumisele piire ja ideaale. Libraalid piiblisse kui pühasse raamatusse aga ei usu. Nende maailmavaade lähtub vastupidisest – inimese algne loomus on hea ja õilis, kuid üksnes mõttetud piirangud, kohustused, religioon jms tekitavad inimestes vastureaktsiooni ja on seega kõige halva tõukejõuks. Ka abielu määratlemine kitsalt mehe ja naise liiduna on liberaalide jaoks käsiteldav lubamatu reservatsioonina iidvana muinasjutu varemetel.

 Ma mõistan täielikult liberaalide, eriti aga vähemuste esindajate kätekäärimist. Kui homses Eestis peaks põhiseadusega saama abielust vaid ühe mehe ja naise liit, tunneks end riivatuna kõik muud peremudelid alates polügaamsetest kuni homoseksuaalseteni. Eesti homoseksuaalid, olgu neid pealegi vaid mõni tühine protsent, tahavad, et nende liitudele kehtiks kõik samad õigused, mis traditsioonilisele perelegi. Nad ei taha end tunda teisejärgulistena.Tühja sellest määratlusest, aga kui riik hakkab ühtedele peredele jagama toetusi, teistele aga mitte, siis räägime me juba ebavõrdusest.

 Kuid ma mõistan ka Isamaad ja EKREt – on ju nende ridades enim just kristliku maailmavaate toetajaid. Just traditsiooniline mudel peaks nende arvates kaitsma peret ja lapsi. Mis omakorda peaks olema ülemuslikud indiviidi vabadustest, õnneihalustest ja oma ihade eksponeerimisest. Ja miks mitte mitte eristuda oma loosungitega võimalikult relieefselt!

Olgu igaks juhuks selge ka siiskirjutaja positisoon: ma ei kiirusta õigustama ega kristiseerima kumbagi poolt. Sest mulle tundub, et ristiusust lähtuvad ja aastasadade jooksul meie geenidesse kodeeritud põhimõtted ei pea olema ilmtingimata riigi seaduste aluseks. Kuni suurem osa inimesi demokraatia tingimustes seda just nii ei otsusta. Kirik olgu kohaks, kus hoitagu moraaliküünalt kõrgel. Kuid riik on laiem kooslus, kus peame austusega suhtuma nii neisse, kes tahavad minna taevasse ja kui ka neisse, kel pole ka põrgu vastu midagi.

Kuigi ma isiklikult näen selgeid paarisuhte eeliseid väljendumas just traditsioonilises peremudelis, olen ma samas nõus, et inimloomus on sageli liiga nõrk, et sedavõrd kõrgeid ideaale omale eesmärgiks seada. On ju alati kergem möönda, et “parim viis ihast jagu saada, on sellele alistuda». Erinevad liikumised, mis on püüdnud inimesi vabastada küll seksuaalsetest kammitsatest, küll soolistest piiridest, küll toksilisest patriarhaalsest ülemvõimust, on kõik omal kombel tervitatavad inimese õnne otsingute ja elu mõtte ümberdefineerimise teel. Kui neid poleks, kui poleks mässu, poleks ka arengut.

Kas ja kuhu need otsingud välja viivad, pole aga endiselt selge. Võimalik, et millalgi naastakse arusaamiseni, et kindlad üldaktsepteeritud mehe-naise mudelid on ikkagi ühiskonnale turvalisemad. Seniks aga on kõigil meil oma õigused. Ka vähemustel. Ka neil, kes on sündinud mõne kromosoomidefektiga ega suuda leida armastust vastasugupooles. Ja isegi neil, kelle identiteet lapsena kogetud vägistamise tagajärjel suunda vahetas.

Siiski mööngem pragmaatikutena, et abielu kui institsutsioon on kaasajal tervenisti läbi kukkunud kontseptsioon, sest mitte keegi ei ela enam koos „kuni surm neid lahutab“,vaid pigem põhimõttel „üks suhe korraga“. Suurem osa ristiinimesi ei püri abielluma, vaid elab lihtsalt koos. Uue trendina on USAs on kasvanud enim abielu registreerimised 50ndatesse jõudnud ja juba mitmendas suhtes end proovile pannud inimeste vahel. Justkui veel enne surma teineteisele kinnitada: sa olid mulle parim.

Kuid miks siis vähemused niiväga abielu, mida ristirahvas ise ära põlgab, taga asjavad? Kas meil on oodata homoabielude buumi? Kahtlen. Pigem on asi soovis vabamalt lapsendada. Täna pole see neil nii lihtne. Kuid kui on armastus, tahetakse ka olla lapsevanemad. See on teema, mida aga vähemused veel avalikult rääkida ei taha. See lõhestaks ühiskonda veelgi valusamalt. Sest milliste psüühiliste kõrvalekalletega lapsed kasvaks kahe isaga peredes, on maailmas veel suht vähe uuritud valdkond. Seetõttu tuleb vähmustel oma asju ajada targalt. Samm sammu haaval oma õigusi suurendades.

Olgu kuidas on Eesti ühiskonna kaugenemisega traditsioonilistest selgete piiridega paarisuhetest, siiski on selge, et veel täna on trumbid nende käes, kes näevad eeliseid ainsuses mehe ja ainsuses naise suhte ülimuslikkuses. Nende käes on jäme ots nii Eestis kui Isamaas. Paljud neist ei mõtle oma tõekspidamiste kristlikule taustale, enamus neist ei käi kirikus ega loe enne magamajäämist issameiet. Pigem tundub neile lihtsalt, et vanamoodi on õigem. Intuitiivselt. Kogemuslikult. Ja ma ei näe, et see seltskond sooviks grammigi järgi anda. Põhimõtted ja väärtused on ainus asi võimu ja raha kõrval, mille eest ollakse valmis mitte üksnes võitlema, vaid ka surema.

Sõda tõotab tulla vali ja verine

 Mööngem, et kui vastab tõele minu versioon ja Tõnis Konsi Parempoolsete projekti südameks ongi vähemlaste ristisõda enamlastega, siis ei saa see sõda olla lõpuni võidukas vaid Isamaa sees võimu haarates. Tarvis on kukutada EKRE, Isamaa ja KE koalitsioon. Ehk kogu kurjuse ja vanamoodsuse telg. Ainult nii saab endid, sõpru ja kaasaegset teaduspõhist ühiskonda päästa halvimast – pimedast religioonist ja seksulaalsest üksluisusest. Eesti, kus mitte kõigil pole ühtmoodi hea, sest osa inimestest peavad oma loomust peitma, ei kõlba sel juhul neile niikuinii elamiseks. Ja Rootsi nad naljalt minna ei taha. Kui vähemlased nüüd midagi radikaalset ette ei võta, tuleb neil peagi siit riigist jalga lasta. Kui abielu kinnistataks mehe ja naise liiduna, on kõik läbi. Neil oleks piinlik elada keskajas.

Liberaalide õnneks on Eestis aga ka palju avarama silmavaatega parteisid nagu sotsid ja reform ja rohelised ja Eesti 200, kellel on absoluutselt savi, kes kellega magab. Nagu ka minul on ükspuha. Olen üsna kindel, et ettenägelik ja töökas Tõnis Kons on esimesi läbirääkimisi uute jõudude kokkumenteermiseks juba alustanud. Võimalik, et uus koalitsioon on juba kokku lepitud, tarvis on vaid Isamaa sees omad joped pukki aidata ja siis paleepööre efektselt lõpuni viia. Ma ei kahtle hetkekski, et eduka poliitstarteegina silma paistnud Tõnis Kons poleks seda tehes väga põhjalik ja ohtlik vastane ükskõik millisele poliittsunftile. Ja päris kindlasti võitleb ka tema kogu südame ja hingega. Võibolla isegi tulisemalt kui tema vastasleer. Ja oma hinges toetan minagi tema võitlust. Kasvõi sellepärast, et diskussioon parema abielusuhte vimalikkuse üle ei raugeks. Õnnetuid inimesi on meie ümber liiga palju - miks mitte siis eksperimenteerida!?
 
Pole ime, et lõpuks ka kristlikumad isamaalased asja läbi hammustasid ja Konsi vastu meediasõja kuulutasid. Veel pole ehk hilja sisemise lõhestaja paadist välja heitmiseks!

Tuesday, July 16, 2019

Lugude kriisist ehk kuidas majutushinnad Maarjamaal alla lüüaMöödunud nädalavahetusel toimunud Lõuna-Eesti ralli on musternäide ideaalsest turismiturundusest. Teadmata täpset statistikat, pakun puusalt, et Otepää ja Tartu hotellid olid pilgeni mahamüüdud, paljud ralliraja äärde jäärnud toidukohad tegid aasta rekordkäibeid. Selle turismimagenti keskmes ei olnud mitte undavad autod ja tolmavad teed (mida siis-seal ka muul ajal kogeda saab) vaid ennekõike lugu meie oma sangaritest Ott Tänakust ja Marko Märtinist. Ilma nendeta oleks publiku hulk kümneid kordi tagasihoidlikum.
Turundusinimesed teavad, et tõeliselt populaarseks saamiseks on vaja kihvti lugu. Hea lugu ei ole kunagi läila kiidulaul, vaid eluline ja emotsionaalne rännak läbi uskumatute kontrastide. Võitlus ellujäämise nimel. Selline oli Steve Jobsi ja Apple lugu. Ja täpselt selline on olnud ka Ott Tänaku lugu, mille Urmo Aava Rally Estonia brändile oskuslikult külge pookis.

Paraku kestis see selle loo otsene mõju turismisektorile vaid kaks päeva. Ülejäänud 50 nädalavahetust ja nende vahele jäävad päevad tuleb hotellidel-toitlustuskohtadel püüda juba omal jõul rahaks nõiduda. Eksivad need vallajuhid, kes sellest ühest (olgugi traditsioonilisest) üritusest pikemajalist kasu piirkonna arengule lootsid. Vara veel! Nüüd peaks alles algama teie panustamine oma piirkonna tuntusesse!

Kõlagu see nii kurvalt kui tahes, aga Eestis on saniajani vaid üks lugu, mida saab turistidele müüa aastaringi. Ei, see pole odav õlu (olgugi, et ka see legend elab ja õitseb). See on Tallinna vanalinn. Aga ärge saage valesti aru, see pole mitte pealinna staatus ega kõrgepalgaliste töökohtade hulk. Ega ka mitte mingid vanad müürid, mis aastas miljoneid inimesi üle ilma ligi tõmbavad. See on nimelt muinasjutuline lugu ühest iidsest hästi hoitud, palju erinevaid valitsusi ja sõdu üle elanud, 50 aastat suletud olnud, kuid nüüd tänu pool ajast lauldes suhtlevast ja nii ka oma vabaduse kättevõidelnud rahvast imeliselt korda tehtud minilinnakeses. Meie õnn, et see lugu on lendu läinud ja masse ligi meelitanud. Selle ühe loo külge on poogitud sadu majutusasutusi, sadu toidukohti, sadu poekesi, kümneid muuseume. See üks lugu on teinud turismist kaugelt Eesti suurima ekspordiartikli, mis toob meile ligi miljardi eurot käivet.

Küsides endilt, miks enamus Eestit külastavaid turiste ei jõua endiselt Tallinnast kaugemale, ei tasuks vastust otsida kehvemates hotellides, maitsetus toidus ega ka kehvapoolses teeninduses. Lugusid, mis toidaks linnakesi ja külakesi aastaringi, lihtsalt pole! Rallid, suurkontsertid, vabariigi aastapäev jpm tänuväärseid ettevõtmisi annavad loo mõõtme välja küll, kuid see lugu tavaliselt üle 2 päeva ei kesta. Õnneks, turismisektori õnneks, on vähemasti meie 100 poolvihmast suvepäeva kõiksugu üritusi pilgeni täis poogitud. Kuid jah: üheksa ülejäänud kuud kohutavad aga kogu sektorit. Igal kevadel, vahetult enne hooaja algust, tuleb müüki mitmeid turismitalusid ja hotellikesi, kellele veel üks aasta sellist virelemist väljakannatamatu perspektiivina paistab.

Kui raha on palju, saab lugusid luua ka tühjale kohale, looduslikult ja kultuurilooliselt vaesesse paika. Neisse investeerides. Tuntumaid on kindlasti Hollywoodi filmikompanii käivitamine linnavälisele tühermaale, mille tulemusena ei kasvanud üksnes California turism miljoneid kordi, vaid taevassse kihutasid ka kinnisvarahinnad ja kõik muu. Kui Toivo Kurmeti kunagised plaanid uue Hollywoodi rajamiseks oleks leidnud rahva ja võimu tuge, võib-olla oleks Rapla täna Tallinnaga võdselt arenenud turismimeka ja kogu vahepealne 50 põllumaad Eesti kõige kõrgeima hinnaga elamumaa!

Ma ei tea, kas teie olete külastanud Lõuna-Leedus asuvat sealse miljonäri Viliumas Malinauskase rajatud nn Grutas-nõukogude parki, kus kaunisse männimetsa on kümnetele hektaritele kogutud hiiglaslikud kivistalinid ja kivileninid, keda on metsas rohkem kui seeni? Mina olen. See projekt on praktiliseks õppematerjaliks, kuidas luua lugu ühe teenuse ümber. Või õigemini vastupidi. Ja asjaolu, et pealinn Vilnius jääb 130km kaugusele, pole kedagi kunagi häirinud. Ei suvel ega talvel. Malinauskase pargi lugu on lihtne: Siberisse küüditatute lapsena jutustab ta nõukogude koleduse ja ilu loo kogu suuruses nii veenvalt, et pole turismibussi, mis tema hiigelparklasse ei keeraks. Vaid 2 miljoni eurose investeeringuga on ta suutnud panna püsti megaatraktsiooni, mis juba pea 20 aastat toob talle aastas ligi 30-40 miljonit eurot tulu aastas.

Üks huvitavaid lugude loomise õppetunde saabub meile Marokost. Tõis, ka siinkohal on tegu süllekukkunud looga. Tohutu turistide tähelepanu selle riigi vastu sai alguse 1942 aastal USAs vändatud filmist Casablanca, mida peetakse Tuulest Viidud ja Helisev Muusika kõrval üheks populaarseimaks filmiks kogu tollases läänemaailmas. Hinnanguliselt on viimase 80 aasta jooksul seda linna just filmist tiivustatuna külastanud üle 100 miljon inimese. Ja teatud mõttes toidab see üks film Maroko turismi ilmselt tänaseni juba inimeste arvelt, kes on vaid kuulnud filmi pealkirja ja tuntud tsitaate, kuid pole filmi ealeski näinud. Kuigi Casablanka ei ole Maroko pealinn, on ta tänini teatud mõttes must visit paigaks maailmas. Selle väljamõeldud ja peamiselt üldsegi Californias vändatud ühes kohvikus hargnenud armastuskolmnurga loo rääkis maailmale tuntuks filmimeeskond. Olnuks paljukirutud ja -armastatud Nolani võtted Lasnamäe karjääris kantud mitte Ukraina eluolust, vaid hoopiski Eesti omast ja kandnuks see film nime Tallinn, saanuks me UNESCO maailmapärandisse kantud loo kõrvale vee ühe palju kaasaegsema legendi. Pealkiri maksab, muu on tühitähi.

Aga nutmiseks pole põhjust! Tegelikkuses on ka terve Eestimaa täis lugusid! Olen turiminduses
tiirelnud aastaid ja kohtan pidevalt uskumatuid lugusid. Osad neist on suured nagu küüditamisest ellujäämine, laulev revolutsioon või saaremaa poisi saamine maailma kiireimaks rallimeheks. Georg Lurichi ja Baruto lugu näiteks, mille kaudu saaks maailmale rääkida loo virumaa eestlastest kui terve sajandi maailma kõige tugevamatest meestest, kuid mida keegi senini pole suutnud turismimootoriks kujundada.
Ja siis on veel sadu kui mitte kümneid tuhandeid väiksemaid lookesi, mille igaühe oskuslik turundus tooks toidu lauale kümnetele peredele. Kuid need lood ei ole tuntub, nii ilmsed. Need tuleb üles kaevata ja enda jaoks alles tööle panna.

Aru tuleks saada ühest: kui Tallinn oli juba valmis lugu, mille külge sai oma teenused pookida, siis muudes piirkondades tuleks esmalt alustada „oma suure loo“ leidmisest, kujundamisest, kommunikeerimisest ja maha müümisest. See on väga suur töö, mida ei suuda üksi teha mitte ükski hotell ega atraktsioon üksipäini. Kõik on kinni koostöös. Ja soovis oma piirkonda 12 kuul aastas õitsema panna. Isegi Jõgeva ja Järvamaal saab turismikäivet mitmekümnekordistada, kui vaid tahta. Kes ei usu, lugegu kindlasti edasi!

Ida-Virumaa „nautis“ aastaid Eesti peksupoisi ja naerualuse staatust. Mitte keegi ei soovinud sinna rännata ei üksi, ei perega. Isegi püssiähvardusel mitte. Saastatus, nõukaaegne koledus, umbkeelsed inimesed, okupandid, vaesus, narkomaania olid faktideks, mida me kõik peast teadsime ja uskusime. Lugu ise kõlas meie peades umbes nii: „Ida-Virumaale minnes saad shoki shoki otsa, süüa pole kusagil, keegi eesti keeelt ei räägi ja suure tõenäosusega saad peksa või varastavad naromaanid sul autol rattad alt“.
Ometigi on Ida-Virumaast 2018 aasta statistikas saanud kõige kiiremini kasvav turismimajandus Eestis. Tänavu püstitab turism maakonnas taas uusi rekordeid ja ühtäkki on 20 aastat samal tasemel püsinud hotellikohtade arv hakanud kerkima. Ootamatult on maakonda avastamas isegi soomlased, kes siia kunagi kippunud pole! Ühe aastaga ehitatakse juurde sama palju voodikohti kui seda tehti viimase 20 aasta jooksul. Küsige ükskõik, milliselt oma sõbralt ja te kuulete, et ta kas just käis või plaanib suvel kindlasti sõita Ida-Virumaale.

Mis vahepeal toimus, jäi ehk märkamatuks paljudele. Kogu maakond sai vaikselt lahti vanast loost ja meile hakati rääkima hoopis uut lugu hoopis teistsugusest piirkonnast. 2019 aastal kõlab see lugu umbes nii: „Eesti kõige põnevam ja kiiremini arenev kant imeliste liivarandade, puutumatu loodusliku mitmekesisuse ja võimsa kultuuripärandiga, mis on olnud räsitud ja mutta tambitud ning meie silme eest peidetud 70 aastat, kuid on imeliselt ja kaunilt uuele elule tärganud.“

Kas ma eksin? Kui ma ei eksi, siis küsigem see kõige olulisem küsimus: kuidas selline pööre
võimalikuks sai, ning vaese tuhkatriinu armetust loost tõusis hittlugu heasüdamlikust ja kaunist printsessist? Vastus on iseenesest lihte: mingil hetkel, nii 10 aastat tagasi, Jõhvis toimunud presidendi vastuvõtu eel sai kolmel-neljal kohalikul naisel lihtsalt kõrini, et nende kodu kuvand nii armetu oli. Nad tulid kokku ja asutasid turismiklastri, kuhu hakkasid üksteise järel liitma nii valdu, hotelle, toidukohti kui muid atraktsioone. Kõik panustasid raha oma piskust ega pärinud jultunult: aga kuidas just mina just sellest reklaamikampaaniast kasu saan, ah? Selle eduloo nimi on valdade ja erasektori koostöö vana inetu loo tapmise ja uue uhke ülesäratamise nimel. Ja see lugu näitab, et kui mitte isetseda ja korraks keskenduda, siis on võimalik kogu Eestimaa turism õitsele lüüa.


Ja kui suur lugu on leitud, saab selle külge pookida väiksemaid lookesi, naudinguid ja peadpööritavaid elamusi nagu Rally Estonia. Ühtäkki märkame, et tubade hinnad pärapõrgus on hakanud kukkuma, sest enam ei tule kümne suvise nädalavahetuse tuludest maksta kinni terve aasta kulusid!


Kuidas genereerida rohkem turgasme?!Me kõik, kes oleme tegevad turimisäris, sooviksime, et meie täituvus oleks sajaprotsendine, et tagasiside oleks maksimaalselne, et iga turist soovitaks meid sõpradele ja tuleks ka ise kindlasti tagasi. Ja ülekõige sooviks, et iga meie külaline jätaks meie juurde kõik oma säästud!

Paraku on elu teistsugune. Olles nii turismiteenuste loojana kui giidina teenindanud tuhandeid välisturiste Eestis, olen süsteemselt kogunud ka tagasisidet sellest, mis neid on vaimustanud, ootusi ületanud, rahakotti spontaanselt avama sundinud või hämmastanud, olen jõudnud üsna veenvalt järelduseni, et keskmine turistide poolt Eestisse jäetav rahasumma võiks olla vähemasti topeltsuurem. Oleks vaid rohkem infot rohkematest kohtadest, et planeerida siinmail pikemat puhkust. Ja oskaks vaid kohalikud pakkuda oma rikkalikust maailmast rohkemat, põnevamat.

Kuigi aasta-aastalt oleme arengumaast jõudnud välja täiesti huvitavate, omanäoliste ja konkurentsivõimeliste teenusteni, kaunite ja omanäolitse disainhotellideni ja erakordselt tuumakate toidukohtadeni, napib meil senimaani oskust seda kõike kommunikeerida. Kui oskaksime, oleks meie ukse taga pikk järjekord!
Kommunikatsiooni ja turunduskonsultandina julgen välja tuue põhjuse, miks potentsiaalne“meie raha” turistidega koos Eestist taas välja rändab. Me ei oska turiste viia “turgasmini” – see on protsess, mis sarnaselt meie füsioloogilsele kõrgpunktile vajab sageli nii sundimatut spontaanust kui pikemat eelmängu, tugevamat vastastikust atraktiivsust, väga erilist emotsionaalset suhet, romantilist keskkonda, üksteise vajaduste põhjalikku tundmist ja samm-sammulist rahuldamist.

Sest igal turistil on mitte üksnes vajadused magada ja süüa, vaid ka unistused. Ta tahab külastada kohti, mille lood on huvitavad, magamisase pehme, toad romantilised, et saaks proovida kaasahaaravaid pisarateni naerutavaid tegevusi. Või tahab ta kogeda hoopiski erilist vaikust ja metsamüha. Ja ta tahab, et meie lood ja tegevused haakuks tema huvide ja seostega, tekitaks äratundmist ja paneks kujutlusvõime mühama. Kindel on üks: ta tahab tunda ennast sel päeval teie juures tõeliselt vaimustunult. Jah, kui tal pole probleemi sõita ka Tallinnast 200km kaugusele, kui tema peas ja ihus tekivad suuremat mõnu lubavad eelaistingud! Jah, ta on valmis panema veel 500 eurot selle kõige jaoks kõrvale.

Kuid kas suudame seda eelaimdust luua?
Lubage, ma selgitan veelkord. Liiga tihti pakume me vaimustust ja emotsioone otsivale turistile hoopiski majutust, süüa, renditehnikat ja võimalust ise ringi vaadata. Vaadates ringi visitestonia ja puhkaeesti lehtedel, paljude meie turismist elatuvate ettevõtjate kodulehtedel, märkan korduvaid sõnu nagu “unikaalne” ja “eriline”. Samas ei räägi need lehed ühtegi huvitavat lugu, mis oma põnevuses tähelepanu haaraks. Me ei oska kirjeldada seda emotsiooni, mis turiste hulluks ajaks. Ja me ei kipu garanteerima midagi. Sest me pole endas isegi kindlad.
Sageli võtab meie pakutava kõige paremini kokku sõnaühend “keskmine, normaalne hinna kvaliteedi suhe”. Ei, sellele järeldusele ei jõua turist mitte meie ülivõrdes sõnadevahus veebilehti sirvides ja värvirikkaid emotsioonituid fotosid vaadates, vaid pigem läbi elementaarse kogemusepõhise välistamisfiltri nende sõnade tagant sisu otsides.

Iga turismisbrändi keskmes peaks olema lugu. Miski, mis köidab tähelepanu ja hakkab kummitama. Ja lisaks lubadus, olla milleski kõige parem. See peab kõlama mitte enesekiitmise, vaid ridade vahelt väljaloetava veendumusena. Eestis on sadu maagilisi paikasid, kuid pea ühegi turismiedendaja lehelt me maagilist puudust ei saa.

Ma räägin teile ühe loo. Seda räägin turistidele tihti.
Kunagi ammu, 15 sajandil, rändas Tallinnasse Transilvaania noor tõmmu verega kõrgharitud farmatseut Johann Burchart de Belavary. See oli aeg, mil eestlaste nime mainimiseni ajalooürikutes kulus veel 4 ja nende asumiseni Tallinna 5 sajandit. Burchartite näol oli tegu ühe iidse Ungari kuningliku suguvõsa ühe haruga, mille juured ulatuvad tagasi 9 sajandissse ja kellele kuulusid tänase Ungarid, Horvaatias, Sloveenia ja Serbia territooriumil palju losse ja kindlusi. Johann Burchart ostis oma äri jaoks väikese maja Tallinna raadi ehk tänase raekoja vastas. See oli parim starteegiline valik. Kümme põlvkonda järjest pärandati selles apteegis peaapteekri amet järgmisele esikpojale. Nad kõik olid traditsiooni järgi Johannid. Tänaseni on just seesama maja Euroopa vanimaks järjepidevalt avatud apteegiks. Soovitan proovida vana retsepti järgi valminud klaretti, et rüübata end korraks tagasi neisse aegadesse.
Apteegi ja linnavalitsuse vahel oleval platsil asuval turul toimus sisuliselt kogu linna elu, siin asub senini isegi kivi, mille kohal riputati võlla nõidu, kes kristlikke tavasid ei tunnistanud. Apeegimajas võõrustasid Burchartid ka Liivimaa vanimat kroonikakirjutajat Baltasar Russowit, kes just siinsamas oma kroonika kirjutas. Ja Burchartitest ispireerituna kirjutas omakorda kaasaja Eesti kuulsamaid kirjanikke Indrek Hargla oma parima ajaloolis- krimiromaani “Apeeker Melchiorist”. Et apteeker oli keskaegses Tallinnas, kus elas pea 6000 inimest, linnapea kõrval üks tähtsamaid isikuid, abiellusid ka Burchartid mõistagi teiste kõrgaadlitega ja omasid rolle raadi liikmetest suur-gildi (kaupmeeste tsunft) ja väike-gildi (käsitööliste tsunft) vanemateni. Burchartid olid suguluses nii kuulsa vene poeedi Aleksander Puskiniga, nende järetulijate seas on näiteks kuulsa Lutheri vineerivabriku omanikud. Ja kuulsa Nõmme linnaosa rajaja Nikolai von Glehni isa Peter von Glehn oli abielus lausa kahe apteeker Johann Burcharti tütrega, Sophie ja Augustega. Johann Burcharti kuulsus oli teada üle terve tsaariimpeeriumi, mistõttu ka juba surev tsaar Peeter Suur lasi viimases hädas just Johann Burcharti enda juurde kutsuda. Paraku suri tsaar enne kui Johann peetrilinna jõudis. Apteeker Burchartite rohuaia kohal asuvad praegu Viru tänava lillemüüjad – kaasegse Eesti tuntuim lillemüügi koht. Johann Burchartist maha jäänud unikaasest tuhandete esemetega erakogust Mon Faible sai 19 sajanil alguse Tallinna Ajaloomuuseum. Burchartite suvekodu kohal laiub täna Tallinna Lauluväljak - tuntuimaid rahvarajatisi Eestis, kust sai alguse Eesti nõukogude ikkest vabanemiseni viinud Laulev Revolutsioon.Kui teil eestist käies üldse mõni nimi meelda tasuks jätta, on see Burchat Belevary de Sycava.
Pea iga kolmas maja keskaegses Tallinnas oli kuidagi seotud Burchartite või nende aadlikest hõimlastega.
Nende seas on õnnelikke ja kurbi lugusid. Üks lugu näiteks ulatub ka tänapäeva vägagi erilisel kombel. Et nõukogude ajal ei olnud kombeks oma põlvnemisest rääkida, seda tuli hoida saladuses, ei teadnud ka mina oma esivanematest midagi muud, kui et nad olid apteekrid. Apteekrid olid nii mu vanatädid Nina, Lidia kui Flora kui kaugel Vladivastokis sündinud vanaisa Paul-Artur-Ernst. Ńing vanavanaisa, kes töötas 30 aasta jooksul apteekrina nii Odessas, Moskva vanimas apteegis kui veel kümnekonnas tsaaririigi apteegis. Hiljem, juba esimese Eesti vabariigi ajal panid minu vanaisa ja vanavanaisa alguse Eesti edukaima mineraalvee tootmisele Värskas, mida nad algselt müüsid imerohuna apteegist. (Soovite proovida?! Jah, see on õudsalt soolane! Aga selline on ka olnud ajalugu!) Alles nende surma järel ürikuid uurides mõistsin, et tegelikult pärinen sellestsamast apteekrite suguvõsast minagi. 15 sajandil siiamaale rännanud ja 10 põlvkonda kestnud apteekrite dünastiale aluse pannud Johann Burchat oli minu 11 põlve vanaisa. Nagu aru saate, on mul Tallinna vanalinnaga ja iga siinse majaga oma isiklik seos kaugest ajast. Olen ka elanud siinsamas vanalinnas ja olen palju aastaid oma noorusest pühendanud kümnete vanalinna majade puhastamisele ja renoveerimisele. Tollal tegin seda intuitiivselt, oma põlvenemislugu teadmata. Usun, et kui keegi üldse, siis suudan olla teile parimaks giidiks Tallinnas.

See on lugu, mille olen teadlikult kujundanud selleks, et olla turistidele huvitav, mõjuda isiklikuna, veenda neid just minuga tuurile tulema ja minu soovitusi kuulama. Lood jäävad meelde. Sageli aastateks. Neid saab rääkida lühemalt ja pikemalt. Sageli saadetakse minu juurde oma sõpru ja tuttavaid: palun kas teeksid ka neile Tallinnas oma huvitava tuuri.

Lisaks suutmatusele rääkida oma lugu, on meie turismiettevõtete väheses atraktiivsuses süüdi soovimatus või oskamatus ennast selgelt brändida ja kommunikeerida. Soovides olla kõigi jaoks midagi, oleme sageli kõigile mittemiski. Me ei mõista, et turistid ei otsi mitte juhuslikke emotsioone ja vaheldust, vaid otsivad seda enda taustsüsteemist lähtuvalt. Kui hollandlased ihaldavad metsi ja marju, sest neil need puuduvad, siis lätlasele on see “tavaline” . Kui gurmeerestoranides regulaaselt toitujad ostivad veelgi erilisemaid maitseelamusi, võib lumises metsas sütel valmiv kala või seen olla neile tuhat korda suuremaks laenguks kui suvisel hotelli verandal nauditav keskpärasest lihast valminud grillpraad. Kui mehele võib Aidu karjääris pakutav jeepisafari karjääri serval “õhus rippudes” tunduda elu adrenaalinilaksuna, siis tema naine võib samast seiklusest saada shoki, eluaegse paranoia ja elu halvima mälestuse. Kui saksa turist on harjunud, et tema riigi linnades on paljud lõbustusteenused kõigile tasuta, siis on temas raske tekitada vaimustust tasuliste teenuste pakkumisega. Venelane on aga harjunud, et kõige eest tuleb igal sammul maksta ja kahtleb kvaliteedis kuin midagi muidu saab.
Liiga paljude Eesti turismikohtade reklaam on suunatud suvekuudel nende juures ja ümber toimuvale, kuid ¾ aastast on turisti jaoks olukord lubatust erinev. Ilusad liivarannad ja mõnus välisterass on lahedad vaid suvel, turismi tipphooajal, kuid kuhu ja miks minna puhkama ja vau-elamusi püüdma ülejäänud 9 kuu jooksul, mil hotellid ja sööklad tühjusest kummitavad, jääb tihti selgusetuks.
Teadlsed on ammu kindlaks teinud, et palju mõistlikum on arendada tugevamaks oma tugevusi, kui püüda higipull otsaees oma nõrkusi järele aidata. Turismikeelde tõlkides võiks see kõlada nii: kui te olete leidnud üles oma sügavaima emotsionaalse loo, siis ehitage kogu kommunikatsioon ja muud teenused selle külge, mitte ärge püüdke kopeerida natuke siit ja sealt ilma selgeid ükneses teile ainuomaseid seoseid loomata.

Turgasmideni jõudmine eeldab head inimpsühholoogia tundmist nagu iga turundus. Näiliselt kaks sarnast tegevust võivad atraktiivsuse seisukohast erineda nagu öö ja päev. Kui ma 2007 aastal Tallinnas Toompeal keskaegse vibukooliga alustasin, ei ennustanud mulle mitte ükski kogenud turismitegija mingit edu. Sest eks ennegi oli proovitud. Kuid ma ei müünud turistidele niivõrd noolega märkalaua tabamise elamust, vaid võimalust 20-50 aastastel vene ja ameerika “cawboydel” suhelda silmipimestavalt kaunites keskaegsetes rõivastes atraktiivsete ja seksikate tundmatute amatsoonidega. Ja võimalust koos nendega Tallinna iidse linnamüüri taustal kostümeeritult ja vibu või ambu käes hoides pilti teha. Kuue aastaga teenindasin ainuüksi Tallinnas selle atraktsiooniga üle 150 000 turisti.

Turgasmiga on nii nagu ka orgasmiga: komistades selleni ei jõua. Eestimaa on täis tuhendeid maagilisi paiku, sadu ja sadu lugusid, mis ootavad üleskorjamist ja ülesäratamist. Ning meie turismivankri ette rakendamist viisil, et neid lugusid on võimalik kogeda mentaalselt turismiettevõtete ja -sündmuste tutvustusi lugedes ja füüsiliselt kohapeal seotud rituaale, mänge või kujundeid järgi aimates.

Elu on nagu pidevalt eestlibisev muinasjutt. Ja paljud meie seast loodavad oma muinasjutulisi kogemusi läbi elada just võõrastesse kohtadesse reisides. Uskuge, see on teie teenimata raha, mille turgasmini jõudmata kliendid nukralt koju kaasa viivad.

Monday, January 14, 2019

Kas julgeme Danske kriisi abil kogu pangandust reformida?


Energiline Jaanus Karilaid tundub olevat hetkel kõigil nende lootus, kes tahavad kommertspangandust reformida. Isegi Mart Laar panustab just temale tulevas Eesti Panga nõukogus. Kuid kas Karilaid aga Danskest kaugemale pankade kullatud kandadele riskib astuda?


Kuigi paljude eestlaste jaoks jäid ehk ebameeldivad pangandusteemad 2018 aastasse ja uue kalendri seinale riputamisega need ka unusid, on Eestis piisavalt inimesi, keda need ka pärast kuuse põletamist endiselt magada ei lase. Sõltuvalt oma positisoonist nad kas ootavad või kardavad ühe veelgi suurema üsna pika süütenööriga pommi lõhkemist. Küsimus on kogu Eesti kommertspanganduse üle suurema kontrolli rakendamises. Või siis mitte.

Danske rahapesuskandaali eredat kärgatust pole mõtet enam ümber rääkida. Kuigi rahapesu on käesirutus kriminaalmaailmale, terroristidele, inimkauplejatele jpm ning ohustab kaudselt meie riigi julgeolekut, ei puuduta need sajad miljonid eurod tegelikult karvavõrkdi tavalist inimest. Mis meil enam täna kasu teadmisest, et kui pangad oleks kahtlastest rahakannetest rahapesu andmebürood õigeaegselt informeerinud ja kui finantsinspektsioon oleks pankade veresoontel püüdnud ka tegelikku pulssi tabada, võinuks meie riik avastatud ja rahapesuga seotud sajad miljardid oma eelarvesse konfiskeerida. Aga mis lännu, see lännu. Ja ega meie isklikud kontod sellest ikka puudutatud poleks saanud!

Aga pole halba ilma ilma heata. Danske panganduskriisile peame olema tänulikud pigem seetõttu, et see näitas meile kandikul kätte nõrkused valdkonnas, mida olime ekslikult pidanud oma auks ja uhkuseks. Ühtäkki mõistsime, et pankadele kehtivad ühiskonnas topeltstandardid. Samuti lähtuvad topeltmoraalist ametnikud ja poliitikud, kes pankade tegevust mitte kummardama, vaid valvama olid usaldatud. Mitmed ajakirjanikud ja poliitikud arvasid endid isegi nägevat aastatepikkust juurdunud vähkkasvajalikku korruptsioonikolli, mis on pankade miljardite eurode suurusele kasumijahi pidamise eripäradele allutanud nii erakondi kui võtmeametnikke.

Investeerimiskelmuste ohvritel uus lootus

Kuigi see võib tunduda krotsesksena, rõõmustas Ameerika juudi järjekindluse abil käima lükatud rahapesuskandaal vähemasti sadu Eesti inimesi. Võib-olla isegi tuhandeid! Esmalt inimesi, kes juba mitu aastat ilma piisava avaliku toe ja tähelepanuta on püüdnud pankade suvale tähelepanu juhtida. Neid inimesi ühendavaks jooneks on asjaolu, et nad on olnud ühe või teise kommertspanga klientideks ning neile osaks saanud ülekohtu tõttu pettunud. Need inimesed usaldasid meie pankadele oma säästud perioodil 2007-2015, paljud neist olid pankade VIP kliendid ega teadnud sellest, kuhu nende varahaldurid nende vara suunavad, midagi. Olles Bill Browderi tegutsemist meenutava iseseisva juurdluse käigus kogunud piisavalt infot mitme Eesti panga poolt piiritagustesse võlakirjadesse investeeeritud otsuste kohta, on pankade kliendid pisitasa kosunud veendumuses, et nendega on tehtud sulaselget rehepappi: pangad on nende sääste investeerides kogunud kopsakaid, miljonitesse eurodesse ulatuvaid preemiaid küll vahendus-, küll juhtimistasudena, ometigi on nemad oma rahast imselt igavesti ilma. Sest pangahärrade hoolsus võõra raha ümberkäimisel oli samavõrra nõrk, kuivõrd tugev oli nende tegude konfidentsiaalsus. Me räägime kümnetest miljonitest eurodest ja Armeenia, Aserbadzaani, Bulgaaria ja Rumeenia fondidest, mida erinevad pangad eri perioodidel vahendasid, müüsid ja ka juhtisid. See oli tublide Eesti inimeste raha, nende säästud. Ja seda raha ei viinud mitte majanduslangus ega vääramatu jõud, vaid pankade endi küsitavad otsused. Et kõigil juhtudel oli tegemist just pankade kelmustega, pole kohtud kinnitanud. Ega saanudki kinnitada, sest paljudel juhtudel saadi konfidentsiaalsusega kaetud dokumentidele iseseisvalt jälile alles liiga hilja – sellised kuriteod aeguvad peaaegu sama kiiresti kui on võlakirjade lunastamiseks aastaid ette nähtud! 


Siiski on märgilise tähtsusega neist esimene, Gild investeermispangas 13 miljoni euro haihtumine, mis kõigis kohtuastmetes ka panga häbiväärse lüüsaamisega lõppes. Swedbanki Rumeenia fondide kaasused tiirlevad veel seniajani kohtumajades. Enamus rahakaotanuist (suurem osa kümnenditagusustest Eesti ettevõtlikematest inimestest) loodab, et Danske juhtumi arengud pakuvad leevendust ka nende õiglustunde riivele. Raha, seda ilmselt ei looda enam keegi kunagi näha.


Pensionifondid vajavad hoolsamat kätt

Lisaks eelpoolnimetatud sadadele rahakaotanutele on Danske kriisist
kaudselt oma võimalust haistmas mitmed kriitilisema mõtlemisega homsed Eesti pensionärid. Kuidas nii? Teame ju kõik kurba tabelit, mis kuvab nagu rikkiläinud kell juba pikemat aega teise samba pensionifondide negatiivset tootlust. Selle taustal ei kipu aga nutikamatel meie seas ununema, et pensioniraha hoidjatel pole mitte üksnes õnn nende miljardite eurode pealt kopsakat automaattulu teenida, vaid neil peaks lasuma ka kohustus nendele usaldatud varaga hoolsalt läbi käia. Inimesed üle Eesti arutavad juba ammu selle üle, kuivõrd tark on oma pensionid usaldada nn spetsalistidele, kelle investeerimisotsuste pädevus kipub võrduma Soodetaga kooli ajalooõpetaja kompetentsiga. Äkki on pangal peidetud huvid? Äkki pole kontoll nende tegevuse üle piisavalt läbipaistev ja järelvalve piisavalt tugev? Miks LHV-l paremini läheb kui nn vanadel rasvunud pankadel? Miks on välisriikide pangad leidnud üles tulusamaid investeermisobjekte? Need küsimused on saunalavadel visad jahtuma.

Reformierakonnale hautakse kabelimatsu

Kolmandana võiks Danske kriisi üle rõõmustamas näha kõiki neid erakondi ja poliitikuid, kes on oma eesmärkideks eelseisvate valmiste eel seadnud Reformierakonna tuhastamise. Ja mitte asjata! Kipub olema paratamatu tõsiasi, et sama sagedusega, kui Lääne ja Ida uurimispartnerid meie prokuratuurile rahapesu kohta aasattel 2009-2015 vihjeid saatsid, pühkisid pangad, finantsinspektsioon ja prokuratuur neid sama osavalt töölaualt sahtlisse. Suuremas osas ajast oli Eestis sel ajal võimuliider Reformierakond.
Kuigi seadus kohustab igast kuriteokahtlusest teatama ja prokuratuuri seda kahtlust ka menetluse käigus põhjalikult kontrollima, levis sel perioodil Eestis pigem vastupidine praktika. Nagu tollased asjapulgad meile täna südant puistavad, siis oli tollal nii maa külmand kui kärss kärnas. Polnud
oskustega inimesi, seadused ei võimaldanud rahapesu kahtlusi lõpuni menetleda, kaheldi Venemaa organite koostöövalmiduses, ei liikunud info, polnud asja mastaapsusest piisavat ülevaadet. Sellest, et rahapesu vastu võitlemiseks loodud valitsuskomisoni esimees, Finantsinspektsiooni nõukogu esimees ning rahandusminister reformierakondlane Jürgen Ligi sisuliselt mitte kunagi valitsuskomisjonis nende teemade arutamise juures ei viibinud ja kuidas ta oma „kaudset kohaolu“ põhjendas, on saanud juba rahvafolkloor. Lekkinud nõukogu protokollid tõestavad, et infot ja kahtlusi oli ja seda ka spetsialistide poolt poliitikutele jagati, kuid see „ei häirinud“ võimutäiust! Olgu siis tegu poliitilise lintsimise, ülla sooviga lahendada Eestile häbiväärne probleem sisuliselt ja lõplikult, või mõlemaga samaaegselt, tuleks igal juhul tunnustada Riigikogu Õiguskomisjoni eesotsas seisva läänemaa mehe Jaanus Karilaiu printsipiaalsust ja vastuvoolu ujumise julgust. Ning ka esimesi lahinguvõite.

Konfidentsiaalsus, stabiilsus ja hoolsuskohustus

Kõigi ülalmainitud gruppide õnn pole aga veel saabunud. Sest nende vastasleer kaitseb ennast visalt ega lase nii kergesti ümberdefineerida kolme märgililist võlusõna. Mis asi on konfidentsiaalsus, mis ei luba meil ega ka mitte Riigikogu komsjonidel piiluda kommertspankades kontrollmenetlusi läbi viima pidanud Finantsinspektsiooni töölauale? Mis asi on turu stabiilsus, mille tagamise nimel on Riigikogu Õiguskomisjoni „haiglasest huvist“ hirmunud suurpangad oma lobimeeskonnaga käinud isegi peaministri, presidendi ja kaitsepolitsei jutul? Ja mis asi on ikkagi hoolsuskohustus, mida pangad pole ilmselt sageli piisava kohusetundega täitnud ei arvatavast rahapesust raporteerimisel ega ka oma enda klientide säästudega ümberkäimisel? Just nende kolme sõna taha tundub olevat maetud koer: kas me suudame Danske panga kriisi poolt meile ulatatud võtmed kätte võtta? Ja seejärel lahti keerata ka nende salakambrite uksed, mida panagandussektor nii kiivalt seni vaid enda teada on hoidnud. Või siis ikkagi mitte?


Stabiilsus ei tähenda pankadele pugemist!
Pakun, et näiteks ühte ust avades võib ilmneda, et rahandusministeerium, Eesti Pank, Finantsinspektsioon, prokuratuur, pikalt Eesti rahandust poliitiliselt suunanud Reformierakond, Kaitsepolitsei, hulk erinevate erakondade juhtivpoliitikuid jpt lugupeetud isikuid ja asutusi on aastaid kergekäeliselt kõrgetele konfidentsiaalsusnõuetele hosiannat hüüdes tegelikkuses pangandusturu stabiilsuse tagamise vajadust sootuks valesti tõlgendanud. Et seaduste mõte ei seisnegi mitte vajaduses kaitsta panku turulainetuste eest, vaid hoopis vajaduses nõuda pankadelt karmikäeliselt palju suuremat läbipaistvust. Kõiges peale isikuandmete. Nii mõnelegi võib siis tulla üllatusena, kuidas defineerib Finantsinspektsiooni seaduse kolmas paragrahv selle pehemelt öeldes ülekullatud palkadega mugavusasutuse rolli: „Finantsjärelevalvet teostatakse finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse ja läbipaistvuse... kaasaaitamise eesmärgil, et kaitsta klientide ja investorite huve nende vahendite säilimisel.
Kas võime siit järeldada, et kui pangaklientide rahad on lännu ja suurte pankade usaldusväärsus aastaid viljeletud rahapesuga seoses alla kriitilise taseme vajunud, ei peaks ka Finantsinspektisooni juhtide käsi kõige rõõmsamini käima? Kamoon, me kõik teame ju, et Vene raha ligimeelitamisega tegelenud nn kinnised osakonnad olid pea kõigi pankades ja „dansket tehti“ siinmail hoogsalt ja segamatult palju aastaid kõigi võimuorganite silme all. Kusjuures ma tõesti ei tea, kas rahapesu andmebüroo ühe endise juhtkonna liikme poolt antud tunnistus, et „pangad jagasid aastaid poliitikutele ka nummerdamata krediitkaarte“, kuulub müstifikatsioonide valdkonda või oli see tegelik igapäevane praktika, mille vilju tänaseni nopime?


Liiga suur isikute seotus
Nende inimeste rindejoont, kes oleks Danske kriisi hea meelega pigem maha vaikinud, kuna see nende hinnangul kahjustab Eesti riigi mainet, saab vaadelda ka teisest küljest. Kuigi meil on kombeks mõeldagi Eestist kui korporatiivsest ühiskonnast, kus kohtusaalis sama kaasust arutavad advokaat, prokurör ja kohtunik on klassikaaslased, näitab pankades aastaid toimunud suva selgelt, et me oleme teatud suhteliine pidi korruptsiooni sissehiilimise vastu hambutud. Konkreetsed näited kõnelevad meile samadest isikutest, kes veel eile vastutasid suures kommertspangas investorite varaga tehtud tehingute eest ning juhivad täna uuel töökohal järelvalveasutuses menetlusi sama panga tehingutes rikkumiste tuvastamiseks. Isik, kes juhtis varem Rahapesu Andmebürood, asus tööle suure kommertspanga rahapesu takistamise valdkonna juhina. Paratamatult ei saa me üle ega ümber kahtlusest, et pangad on eluliselt vajanud nii oskusteavet, siseinfot kui ka häid inimlikke suhteid oma positsiooni kindlustamiseks. Kui siia lisada veel läbianalüüsimata rahastuse mõju ehk asjaolu, et meie pankade läbipaistvuse üle järelvalve teostaja eelarve ja Eesti vaieldmatult kõige tipumasse tippu kuuluvad palgad ei sõltu mitte grammigi ei nende töö efektiivsusest, menetlustuelmusest ega seadsuega pandud riigi prioriteetidest, vaid üksnes kommertspankade endi iga-aastatest sissemaksetest, saame kokku intrigeeriva filmistsenaariumi. Paraku pole see film, vaid meie Eesti elu.

Ma ei imesta, et kogu 2018 vältel on pangandust tabanud kriisi ja selle võimalike järellainetuste osas kõige kidakeelsemaks osutunud pangad ise. Korportaiivse vastutustunde kõige reklaamimaiamatest gladiaatoritest on järel vaid lipsustatud hiirekesed. Mul oli hea meel aasta viimasel nädalal lugeda ühe vähese ja põhimõttekindla pankade suva vastu võitleva H.H. Luige üleskutset argusele lõpp teha. Kas ja kes aga suudab seda argust halvustada olukorras, kus me kõik suuremal või vähemal määral sõltume headest laenusuhtest pankadega? Kus on need jõud, mis isegi meediaäride arakslöömise järel panku Eesti huvidele allutada suudaks?

Hetkel ei näe ma selles õnnetooja rollis suurt mitte kedagi peale Haapsalust pärit energilise poliitiku Jaanus Karilaiu. Karilaid, endine KAPO juht Raivo Aeg ja laulja Hardi Volmer on tänases Riigikogus olnud tulisemad võitlejad panganduse suurte saladuste ilmsiksaamise nimel. Asjaolu, et samal ajal on Valitsuse pressibüroo seismas kõigi riigiasutuste koordineeritud seisukohtade poliitkorrektse sõnastasmie eest ning et õiguskomisjoni jonnipunnidele on „võtke hoogu maha“ stiilis sõnumeid saadetud nii kaitsepolitsei, presidendi kantselei kui peaministri büroo ridadest, ei anna just suurt lootust kriisiõppetundide käigus kättevõidetu maksimaalseks ellurakendamiseks. Aga äkki keegi veel julgeb toetada kogu panganduse reformimist?

Friday, September 7, 2018

Miks teha äri Aafrikas ja mida karta tasub?!Seoses selle, et otsisime hiljuti esimesi julgeid, kes sooviks meie loodud ettevõtmisse Aafrikas investeerida, tuli mul inimestega rääkides kustutada mitmeid müüte. Niisiis, kui see teema ka teid huvitab, siis siinkohal väike ülevaade umbes 2 aastaga kogutud tarkustest!

Esiteks: miks tasub eestlasel investeerida Aafrikasse?

Pärast ligi 7 aastat lähedast sõbrustamist aafriklastega, sh nendega Eestis bändi (Sunshine Septet) tehes, igapäevaasjades nõu andes ja lõpeks ka äri tehes (viimased 2 aastat), võin kinnitada 100% kindlusega, et ainult rumalad ei investeeri mustale kontinentile. Tooksin ära põhjused, mis mind enim on ahvatelnud:
 1. Tohutu hulk näljaseid ja ambitsioonidega inimesi. Pean silmas eesätt soovi teenida raha, saada eurooplaseks, näha välja nagu eurooplased või ameeriklased. Nigeerias, kus meie praegu tegutseme, elab 200 miljonit inimest ja selle suurimas linnas Lagoses 20 miljonit. Need numbrid ise ei ütle midagi, sest umbes 50% inimestest elab linnades ja neist vaid 20% on äri mõistes täna kõige huvitavam klass. Kui veel arvestada, et kõige suurem osa rahvastikust Nigeerias on kuni 14 aastased (ligi 43%), siis saame aru, et reaalse ostujõuga tarbijaid on üsna vähe – ca 4 miljonit ehk. Kuid Aarika elanike arv kasvab igal aastal tublisti ja koos sellega ka majandus. Õnneks on Aafrikas kokku 55 riiki ja elab ühtekokku 1,3 miljardit inimest, kellest isegi vaid 10% ostujõulisi koos tugeva kasvupotentsiaaliga, kingivad meile teoorias 130 miljonit klienti. Jah, täna on nende ostujõud ehk võrdne 10 miljoni Eurooplase omaga, kuid see suhe muutub iga päevaga Aafrika kasuks.
 2. Majanduskasv ja madalad tööjõumaksud. Unustage 50% väikeettevõtja maksukulu, millega Eestis olete harjunud! Õigem oleks siiski öeda nii, et Aafrikas pole kombeks eriti riigile maksta ega sealt ka midagi vastu saada. Samal ajal tuleb igal ettevõtjal arvestada, et teatud määral tuleb tal ka ise oma töötajate ja nende perede eest hoolitseda, aidata arstile, jne.
 3. Väga kergesti kaasatavad ja positiivsed inimesed. Vaid üks näide: kui Eestis laigib sinu reklaampostitust sotsiaalmeedias heal juhul iga sajas sõber ja tuhandes võõras, siis Aafrikas iga kolmas. Nad lihtsalt on nii palju avatumad ja haaravad kõike uut lennult.
 4. Neid saab motiveerida raha ja tunnustusega palju lihtsamini kui eestlast. Nigeerlase jaoks on kõige tähtsam stabiilsus, sest ümberringi on palju pettureid ja ebastabiilsust. Kui sa suudad maksta palka kord nädalas ükskõik kui vähe ja suudad seda vähest jupikaupa kogu aeg suurendada, siis lood väga tugeva sideme, usalduse, sest naljalt pole neil kuhugi mujale õnne proovima minna. Ärge siis seda palun kuritarvitage ja leiate kõige lojaalsemad sõbrad ja kollegid!
 5. Nad on õppimisaltid ja peavad haridust väga tähtsaks.
 6. Nad on usklikud. Olgu islam või kristlus, siis Jumal on neil A&O. See tähendab, et neis kõigi on olemas mingid põhiväärtused ja põhimõtted, mille alusel saab luua tugeva ja austusväärse suhte. Ja nad ei joo!
 7. Madalad palgad. 100 000 nairat ehk 250 eurot on raha, millega saab peaaegu iga ülikooli lõpetanu endale. Saab ka vähemaga. Heale ja kogenud spetsialistile tuleks Nigeerias maksta juba topelt: 500 eurot. Kuid võrreldes meie Euroopa palkadega, on see puhas rõõm, et keegi selle eest tööd tahab teha!

 8. Meile kui taksoärisse sisenenutele, pakub head meelt ka madal kütuse hind, umbes 35 eurosenti liitrilt. See tähendab, et paagitäiega saab teha neli korda rohkem tellimusi, kui Eestis näiteks.
 9. Nojah ja viimasena: ilusad ja uhked mustad naised ja mitte midagi maksev toit. 1-2 euroga päevas saab söönuks ka väljas süües!
Millised on probleemid, mis võivad kujuneda äririskideks?
 1. Igal nigeerlasel (ka mujal Aafrikas) on soovi korral mitu identiteeti. Sh nime, passi, autiojuhilube, jne. Neid trükitakse ja prinditakse juurde, riigil puudub kontroll inimeste üle. Äri tehes tähendab see, et sul on ideaalne võimalus igal sammul sattuda petturite otsa, keda sa enam kunagi kusagilt ei leia.

 2. Neil pole töötegemise harjumusi ega oskusi. See on olnud minu jaoks üks valus õppetund. Kui meie esivanemad olid sunnitud õppima omale riideid õmblema ja maju ehitama juba aastatuhandeid tagasi, et pääseda külma eest, siis aafriklastel pole kunagi külm olnud. Seega ei oska nad peaaegu midagi teha oma kätega. Räägin massist, sest eks üksikuid erandeid leiab igalt poolt. Nad oskavad kaubelda, laulda, hoolitseda laste eest, mängida ja olla rõõmsad. Seega – kui tahad omale spetsialisti, siis pead selle Euroopast kaasa võtma, või arvestama väga pika koolitusperioodiga. Aga hea ja usina assistendi leiad Aafikast iga kell.
 3. Neil pole olnud ei põllumajanduse ega tööstusrevolutsiooni – nad on sisuliselt hüpanud orjapidamisest kohe internetiajastusse. Kõlab julmalt? Aga nii ongi. See tähendab, et nad ei mõista meid paljudes meile elementaarsetes asjades. Ka sellst saab üle, kui natuke taibukam ise olla.

 4. Nende stiili ja ilumeel on meist väga erinevad. Ütlen kohe: mulle väga meeldib Aafika mood!! Kuid mulle üldse ei meeldi, kui pole arusaamist avalikust korrast, disainist avalikus ruumis. Ja seda on kahjuks Aafikas palju tänu vaesusele. Leida puhast tänavat, maja, ümbruskonda, on väga keeruline. Korterimüügi portaatlides ei leia te naljalt ühtegi korterit, kus midagi maas ei vedele või ei kooru või lihtsalt must pole! Samas, enda eest hoolitsemise ja riietumisega näevad nad palju vaeva – sinna jagub ilumeelt ja stiili küllaga.

 5. Korruptsioon: Nigeerias on nii, et kui keegi näeb, et oled valge ja sul on raha, siis tekib su ümber puukide armee, keda seljast maha raputada on väga keeruline. Ametkondades mingi tellimuse saamiseks tuleb sul tõenäoliselt ära toita kümmekond inimest. Kusjuures mitte ühekordselt, nagu mu kogemus Venemaal äri tehes õpetas, vaid pikaajaliselt: kõigi pered, keda oma teel kohtad, tahavad saada elu lõpuni sellest osa! Ja seda ei saa panna pahaks, sest tõepoolest on see sealmail ainus ellujäämise valem olnud aastasadu. Ajast, mil nigeerlased teisi mustanahalisi Ameerikasse orjadeks kauplesid. Kui kannatab, võtke kampa, kui ei kannata, tehke muud äri, kus vahendajaid vähe või pole üldse. Meil just seepärast taksoäri ongi:)
 6. Terrorism. Jah, musti relvastud mehi, kes püüavad oma peresid väljapressimisega toita, kohtab teatud piirkondades ikka. Kuidagi paevad nad ju ka söönuks saama;). Eriti seal, kus valged naftat puurivad või kulda kaevandavad. Neid piirkondi tasub lihtsalt vältida. Või kasutada relvastatud turvateenust. Lagoses ja jm suurlinnades on see risk väga väike ja kui su äri teevad mustad, mitte valged, siis neid ei hakka naljalt keegi ründama.

Kas aafriklast saab üldse äris usaldada?

 1. Aafikas on nii, et kui esimest ettejuhtuvat inimest usaldad, saad kindlasti petta. Mitte, et see inimene oleks paha, vaid nn õnneotsijaid on sealmail tohutult palju rohkem kui stabiilseid ja süsteemseid töötegijaid. Nad on harjunud, et sa tuled neid tõenäoliselt „lüpsma“ ja kasutavad omakorda võimalust sind kergesti lüpsta. Kusjuures reaalsustajuga pole neil alati kõik korras. Kui kohtad ööklubis tütarlast, kel pole isegi mitte töökohta ega bussisõidu raha, võib ta vabalt paluda sul juba esimesel kohtumisel endale uus Honda Civik osta.Vms. Ei maksa ehmuda!
 2. Et mitte petta saada, tuleb lähtuda neist põhimõtetest, mida ka kohalikud ise järgivad:
a) Raha tuleb kokku koguda iga õhtu või vähemasti kord nädalas. Seega pikajalised investeeringud kuhugi suurde katlasse tuleks välistada. Nigeerias ei aita sind isegi mitte poliitikud, kui oled ise olnud rumal!

b) Autot ja töövahendeid saab usalda vaid inimestele, kes on sinu või su vanemate head ja pikaajalised peretuttavad, sest just nimelt kogukondlik vastutustunne on see, mis ei lase neil inimestel sind alt vedada. Kui nad tunnevad, et on saanud sult töö või töövahendi oma perekonna nime ja väärikusega riskides, hoiab see neid kombekatena. Kui nad peaks eksima (näiteks varastavad su auto) määrivad nad automaatselt oma perekonnna head nime ja saavad siseringis selle eest korraliku karistuse.

c) Tööle saab võtta vaid inimesi läbi mitme soovitaja, ideaalis nende sugulasi või lähedasi tuttavaid. Hea koht otsimiseks on erinevad kirikud.

d) usaldust tuleb kasvatada väikeste sammude haaval, et kogu aeg oleks kaalul hirm kaotada püsiv ja stabiilne sissetulek ühekordse pettusega riskimise asemel.

e) Kunagi ei tohi maksta turu keskmist või kõrgemat palka kohe uuele tulijale, sest siis saad omale peagi rahulolematud inimesed, kes hakkavad arvama, et „teevad sinu heaks liiga palju tööd sama raha eest juba kaua aega“. Aga kui tõstad palka 4 korda aastas igal aastal jupivõrra nii, et kogu aeg oleks areng, siis motiveerib see neid palju rohkem pingutama. Umbes nagu konna keetmisega!
 1. Nigeerlast ei huvita homme ega ülehomme, seega ta tahab oma töö eest saada alati raha täna. Sest lubajaid on sealmail miljoneid, keda keegi ei usu. Kui seda suudad, oled nende usalduse võitnud.
Kokkuvõtteks: aafriklased on head ja toredad ja avatud inimesed, valmis sind kõiges toetama ja abistama, kui sa vaid leiad üles õiged võtmed nende motiveerimiseks. Sest neil endil pole erilist oskust ennast motiveerida. Nende geenides pesitseb arusaam, et õues on palav, toit kasvab või jookseb tänaval ja äraelamiseks tööd tegema ei pea. Seetõttu ei tööta need motivatsioonimudelid, mis Eestis või Sknadinaavias. Aga nad tahavad ilusaid riideid, jm, et paista välja kõrgemas klassis, ja kui sinu motivatsioonimudel neile seda edevust toita lubab, oled õigel teel. 
Siiski: jätta nigeerlast üksi omaette tööle ja oodata tulemust, võib olla saatuslik viga. Kontroll peab olema tõhus ja iga tegevus mõõdetav!

Kui see turg teile huvi pakub, siis tulge ka. Hetkel me GoAfrikusse lisaraha ei otsi, aga uuel aastal võib teema uuesti tõstatuda, sest kasvud on kiired. Kes tahab aga midagi muud müüma või tegema tulla, siis ärge kartke: Aafrikas ei jää miski müümata. Kui see just üle 10 euro ei maksa!;)