Thursday, January 14, 2010

Nõukogude okupatsioon – müüt või tegelikkus?

Inno ja Irja blogis on läinud päris kõvaks andmiseks. Minu rõõmuks ei anta seekord pihta Ingrid Tähismaa-Veidenbergile vaid sootuks tugevamale pähklile. Selleks on ca 70 aastat õndsalt püsinud müüt, et Vene väed okupeerisid Eesti.
Ma ei ole kahjuks ei ajaloolane ega ka jurist, seetõttu ei oska ma hinnata adekvaatselt kummagi seltskonna seisukohti, kuid pigem tundub mulle, et sisuline okupeerimine viidi siiski lääneriikide vaikimisel läbi kaunite siidkinnastega ehk juriidilist okupeerimist sellises mõistes, mida nägid ette tollased arusaamad, ei toimunud. Kui see oleks toimunud, oleks tõepoolest ka sunduslik nõukogude armees teenimine käsiteldav repressioonina. Kuid nagu leidis Eesti kohus, seda see siiski polnud.

Ilmselt on veel aastakümneid ees tuliseid vaidlusi teemal, mis asi see nõukogude võim Eestis ikkagi oli ja omamoodi on õigus kõigil. Nii kremlimeelsetel ajaloolastel, juristidel kui ka eesti natsionalistlikel ajaloolastel. Kõik sõltub ju vaatenurgast. Eks toetas meid endise vabariigina ka USA mitte seetõttu, et see olnuks juriidiliselt õige vaid ikka seetõttu, et avaldada survet oma külma sõja vastasele.

Minu jaoks polegi aga okupatsioon de jure eriti oluline, sest sisuliselt sai Eesti riigi allakäik alguse ülbusest. Nii valitseva klanni (Päts, Laidoner) kui ka neid toetava rahva ülbusest. 1930 aastatel kaugenes EV oma põhiväärtustest kiiresti, sealhulgas usust. Edasi tuli juba vapsidele ärategemine ja vaikne aeg. Baaside sissetoomine viidi läbi juba nende juhtide poolt, kes olid endale ise võimu võtnud, mitte aga seda rahvalt saanud.

Seega olid sisuliselt tühised ka Eesti ja Venemaa vahelised kokkulepped, sest neid sõlmis klann, kes oma enda rahvast pettis ja oli võimul vaid sõnavabaduse piiramise ja sõjaväe toel. Juriidiliselt neil siiski ilmselt need volid olid, sest kõik oli JOKK. Seesama JOKK viiski meid N-Liitu. See polnud ei rahva valik ega ka sõjaväeline riigi okupeerimine. See oli sisuline okupeerimine Pätsi ja Laidoneri abiga. Selles mõttes tuleb Inno ja Irja blogiga nõus olla, et Päts oli ilmselt suurem riigireetur kui vaene Simm Herman.